Missie

De missie van de sectie Freelance Journalisten is om onze achterban te ondersteunen en daarmee een bijdrage te leveren aan het waarborgen van vrije nieuwsgaring. We streven ernaar dat zelfstandige journalisten aan hun werk een fatsoenlijk inkomen overhouden. Sinds onze oprichting zijn wij specifiek op zelfstandigen gericht en daardoor als gespecialiseerde beroepsorganisatie heel wendbaar. We zetten ons in voor innovatieve journalistiek en werken samen met nieuwe initiatieven.