Uitreiking Gouden Freelancer

, Bureau Wibaut

Op 6 oktober wordt in Amsterdam de Gouden Freelancer Award uitgereikt.  De uitreiking hangt samen met een middagsymposium over Advocacy Journalism, een genre waarbij de journalist bewust en transparant een niet-objectief standpunt inneemt, doorgaans over een sociale of politieke kwestie. Uiteraard heffen we aan het einde van de middag het glas om op de winnaar te proosten.

Het is tot 7 september mogelijk om jouw productie in te zenden voor de competitie.

Lees hier verder.

This event was posted by admin.