Nieuws

Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs beschikbaar

9 januari 2018

Freelance journalisten kunnen aanvragen doen voor de Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs, een gemeenschappelijk initiatief van de Vlaamse en de Nederlandse overheid. De beurs wordt ieder jaar uitgereikt aan Nederlandse en Vlaamse journalisten, die een diepgaand onderzoek uitvoeren naar een Nederlands-Vlaams maatschappelijk relevant onderwerp (onderzoeksbeurs) en/of aan journalisten die een periode op een redactie in het buurland aan de slag gaan (uitwisselingsbeurs).

Vlaanderen en Nederland vormen een mooi stel. We delen een taal en onze geschiedenis kent vele raakvlakken. Tegelijkertijd zijn er onmiskenbare culturele verschillen, van de politiek tot aan de dagelijkse eetgewoonten. Die contrasten binnen de overeenkomsten maken het Nederlandstalige deel van de Lage Landen tot een boeiend werkterrein voor journalisten. De Vlaamse-Nederlandse Journalistenbeurs is ingesteld om dit terrein te verkennen.

Samen stellen de Vlaamse en de Nederlandse overheid jaarlijks 22.000 euro ter beschikking voor diepgravende journalistieke producties over Vlaams-Nederlands gerelateerde thema’s én voor uitwisselingsprojecten.

De inschrijving voor beide beurzen staat open tot 15 januari 2018. Een onafhankelijke jury selecteert.

Lees meer op de website.