Nieuws

Nieuwe voorzitter voor Freelance Journalisten

31 januari 2018

Miro Lucassen wordt de nieuwe voorzitter van de sectie Freelance Journalisten van de Auteursbond. Huidig voorzitter Jeroen Mirck kreeg – helaas voor ons – een baan aangeboden waar hij geen nee tegen kon zeggen.

Als een opdrachtgever vraagt of de freelancer in vaste dienst wil komen, wat doe je dan? Jeroen Mirck, voorzitter van de sectie Freelance Journalisten, kwam onverwachts voor deze vraag te staan en hij besloot gehoor te geven aan het verzoek van Marketingfacts en aanverwante titels. Sinds begin januari heeft hij dan ook fulltime verplichtingen en kan hij zichzelf niet langer zien als freelancer.

Jeroen en de andere bestuursleden hebben Miro Lucassen gevraagd om de zo ontstane vacature in het bestuur te vervullen en hij heeft zich bereid verklaard. Jeroen Mirck blijft zolang als nodig is om de nieuwkomer in te werken.

“Ik zit inmiddels 2,5 jaar met veel plezier in het bestuur van de sectie Freelance Journalisten en was tot december totaal niet van plan om daarmee op korte termijn te gaan stoppen”, zegt Jeroen Mirck. “Als gespecialiseerde vakbladjournalist in reclame, marketing en (online) media werd ik echter gevraagd om de toonaangevende titel Marketingfacts.nl te gaan coördineren, naast het redactiewerk dat ik voor dezelfde uitgever al deed voor zustertitel MarketingTribune. Deze prachtkans heb ik met beide handen aangegrepen, maar ik realiseerde me direct dat ik daarmee mijn freelance bestaan opgeef, met al zijn voor- en ook nadelen. Als redacteur in loondienst vind ik het niet langer opportuun om het boegbeeld te zijn van de freelance journalisten bij de Auteursbond. Gelukkig hebben we als bestuur in Miro Lucassen op korte termijn een uitstekende opvolger gevonden. Ik zal hem de komende maanden inwerken en daarna afzwaaien als bestuurslid. Dat doe ik met pijn in mijn hart, want ik heb de Auteursbond altijd als een warm nest ervaren.”

Even voorstellen: Miro Lucassen (1961, Amsterdam) werkt als freelance journalist en tekstschrijver sinds 2006. Daarvoor was hij dagbladverslaggever bij diverse regionale titels van Wegener en AD Nieuwsmedia. Hij schreef de afgelopen jaren journalistieke boeken over kunsthal KAdE, de strijd tussen ondernemer Vahstal en de gemeente Amersfoort, en over de Leidsche Rijntunnel in de A2 bij Utrecht. Als lid van de Auteursbond was hij betrokken bij de oprichting van de Adviesraad.

“Voor freelance journalisten met ambitie is de Auteursbond de natuurlijke plek om kennis op te doen, ervaringen uit te wisselen en waar nodig vakmatige, juridische en zakelijke ondersteuning te krijgen. Freelancers kunnen uitstekend hun eigen boontjes doppen, maar voor onze collectieve belangen is een sterke vereniging nodig die de diversiteit van auteurs bij elkaar brengt. De sectie freelance is met andere organisaties bezorgd over de moeizame werkomstandigheden in de Nederlandse media, die onevenredig hun weerslag hebben op freelancers. Als bestuurslid wil ik een steentje bijdragen aan verbetering van de positie van freelancers.”

Oproep

De drie bestuursleden van de sectie freelance kunnen versterking gebruiken. Heb je ook ideeën over verbetering van de positie van freelance journalisten, over interessante en nuttige workshops voor collega’s of andere suggesties die de sectie moet oppakken, meld je dan aan als bestuurslid. We kunnen er nog zeker twee gebruiken om de komende jaren al onze plannen uit te voeren. Neem contact op met secretaris Katja Keuchenius voor meer informatie, een verkennend gesprek of gewoon om je direct aan te melden.