Nieuws

Research grant bij Fonds1877

6 februari 2018

Fonds1877 biedt financiële steun aan journalistieke onderzoeksverhalen die een aspect van de Nederlandse politieke, economische of maatschappelijke werkelijkheid nauwgezet willen ontrafelen. Het zijn, kortom, verhalen met maatschappelijke urgentie.

Dit kunnen ‘harde’ onderzoeksjournalistieke verhalen zijn, waarbij gebruik wordt gemaakt van data-analyses en Wob-procedures, maar ook langdurige reportages (oftewel geschreven documentaires) en reconstructies van recente geschiedenis, waarvoor bijvoorbeeld archiefonderzoek wordt gedaan. In alle gevallen gaat het om journalistiek die de complexiteit van de werkelijkheid in zicht wil brengen, oog heeft voor nuance en onderzoek weet te combineren met reflectie daarop.

Dergelijke journalistiek is essentieel voor het goed functioneren van onze democratische rechtsstaat, maar zij vraagt een buitengewone tijdsinvestering, waardoor redacties en individuele journalisten er te weinig aan toe komen. Fonds1877 biedt daarom extra financiering.

Journalisten, zowel freelance als ergens in loondienst, kunnen een aanvraag indienen. Onderzoeksprojecten leiden tot publicatie in De Groene Amsterdammer en brede verspreiding via andere media, waarbij Fonds1877 samenwerking tussen media stimuleert. Sinds de oprichting begin 2016 heeft het Fonds meer dan 60 projecten gefinancierd die hebben geleid tot publicaties in dag en weekbladen en uitzendingen op radio en televisie.

De inschrijving opent 1 maart en sluit 15 juni 2018. Het spreekt voor zich dat onderzoeksvoorstellen vertrouwelijk worden behandeld.

Lees meer >