Nieuws

Lokale journalistiek maakt het verschil

6 juni 2018

De regio-journalist mag dan zwaar onderbetaald worden, hij of zij blijkt wel invloed te hebben op ons stemgedrag. Uit een grootschalig onderzoek #GR18 dat de SvdJ deed naar het verband tussen lokale nieuwsvoorziening en het stemgedrag op 21 maart, bleek dat mensen anders stemmen wanneer de lokale nieuwsvoorziening op orde is. In heel wat regio’s is de lokale journalistiek zo verschraald, dat de inwoners aangewezen zijn op landelijke media voor hun informatie. In deze gemeenten werd vooral op landelijke middenpartijen gestemd en op de flanken zoals PVV en Denk. In gemeenten waar huis-aan-huisbladen en de kabelkrant nog de 2e nieuwsvoorziening is, is het stemgedrag van de inwoners beduidend anders. Van Smallingerland tot aan Bunschoten; burgers die zich bij de gemeenteraadsverkiezingen lieten informeren door regionale en lokale media, stemden opvallend vaak op een lokale partij.

Tijdens een symposium over de regiojournalistiek ‘De Regio vecht terug’ van de SvdJ werd het onderzoek dat werd uitgevoerd in 9 gemeenten, in ontvangst genomen door minister Arie Slob. De regiojournalistiek mag dan onder druk staan, er kwamen die dag heel wat creatieve initiatieven voorbij van journalisten en betrokkenen die zich daar niet bij neerleggen. Zo heb je zelfs lokale overheden die journalisten in dienst nemen om de eigen verkiezingen te verslaan. En uit het onderzoek blijkt maar weer dat zo’n initiatief zijn vruchten kan afwerpen. Want in gemeenten met meer lokale nieuwsvoorziening werd niet alleen eerder op een lokale partij gestemd maar deze inwoners bleken ook nog eens eerder geneigd om te gaan stemmen. Uit het onderzoek bleek wel dat lokale media te vaak de framing van de landelijke media volgen. D’66 gaat over onderwijs, de VVD over ondernemers en natuur hoort bij Groen Links. Ook hadden lokale nieuwsmedia vaak aandacht voor onderwerpen die niet helemaal aansloot op de behoefte van de kiezer. De minister vond dat het onderzoek het belang van de regiojournalistiek maar weer onderstreept als het gaat om het vervullen van de democratische controle. De minister trekt extra geld uit voor onderzoeksjournalistiek en laat voor de zomer nog weten hoe groot het deel is dat daarvan naar regionaal journalistiek onderzoek moet gaan.

De minister trekt extra geld uit voor onderzoeksjournalistiek en laat voor de zomer nog weten hoe groot het deel is dat daarvan naar regionaal journalistiek onderzoek moet gaan. De Auteursbond heeft er bij de minister op aangedrongen dat freelancers ook een beroep kunnen doen op deze nieuwe fondsen om de journalistiek te ondersteunen, gezien het grote aandeel vrije schrijvers met toonaangevende publicaties in de media.

Lees meer >