Vrije schrijvers

De missie van de sectie Freelance Journalisten is om de creatief ondernemende journalist zijn werk te kunnen laten doen, eraan bij te dragen dat de voorwaarden voor goed ondernemerschap gewaarborgd blijven en de positie van deze vrije schrijver te versterken.

Door de digitalisering staat de positie van de freelancers onder druk. De rol van de journalist en de relatie met de opdrachtgever verandert. Het gevaar is dat freelancers tegen elkaar worden uitgespeeld en er een ‘race to the bottom’ ontstaat. De ontwikkelingen in de media bieden ook kansen. Met hedendaagse middelen kan iedere journalist zijn werk overal onder de aandacht brengen en te gelde maken.

Wij versterken de positie van zelfstandige journalisten door te onderhandelen over goede voorwaarden en door freelancers te ondersteunen in hun ontwikkeling. Alleen dan is vrije nieuwsgaring in de toekomst gegarandeerd. Daarbij zetten we ons in voor innovaties die het journalistieke vak verder brengen en werken we samen aan nieuwe initiatieven en verdienmodellen.