Incasso en voorbeeldbrieven

Als je opdrachtgever niet reageert op betalingsherinnering en aanmaning kun je als lid gebruik maken van de incassodienst van Van der Velde van Hal & Peers Gerechtsdeurwaarders.

Voorbeeldbrieven van een SRA modelbrief Herinnering (mèt betalingstermijn) en van een SRA modelbrief laatste aanmaning (waarin vermeld dat de vordering eventueel uit handen wordt gegeven en de kosten hiervan op de debiteur worden verhaald) vind je hier. Als daar niet op wordt gereageerd dan kan bij de SRA een aanvraag worden ingediend om de deurwaarder in te zetten.Voorbeeldbrieven van een betalingsherinnering (mét betalingstermijn) en van een laatste aanmaning (waarin vermeld dat de vordering eventueel uit handen wordt gegeven en de kosten hiervan op de debiteur worden verhaald) vind je hier. Als daar niet op wordt gereageerd dan kan bij de Stichting Rechtshulp Auteurs (SRA) een aanvraag worden ingediend om de deurwaarder in te zetten. Bekijk hier de toelichting voor een aanvraag.

De aanvragen worden door de SRA-bureaumedewerker afgehandeld. Dit betekent dat er geen rechtstreeks contact nodig is tussen de deurwaarder en auteur. Je kunt je aanvraag voor de inzet van een deurwaarder mailen naar: rechtshulp@auteursbond.nl