Opzeggen

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap wordt steeds per 1 januari voor een jaar verlengd, tenzij het uiterlijk op 1 oktober van het lopende jaar per brief of e-mailbericht wordt opgezegd.