Eerlijke vergoedingen

De FreeLancers Associatie (FLA), waar de Auteursbond-sectie Freelance Journalisten uit voortkomt, is in februari 1999 opgericht door freelancers die een front wilden vormen tegen uitgever PCM. Aanleiding was de ongevraagde en onbetaalde herpublicatie van hun werk op internet en in databases. Door deze actie zag PCM zich in het voorjaar van 2002 gedwongen 2,3 miljoen euro schadevergoeding aan freelancers uit te betalen.

Na jaren overleg is het de FLA gelukt bij LIRA gunstige voorwaarden te bedingen voor de aansluiting van freelancers. Met het nieuwe aansluitingscontract kunnen vergoedingen voor digitale verspreiding nu centraal worden geregeld en wordt er geen verschil meer gemaakt tussen literair- en journalistiek werk. Dat werd tijd, want in de praktijk beperken zelfstandige auteurs zich zelden meer tot één genre.

Dankzij de inspanningen van de FLA hebben freelance journalisten een eigen stem in het bestuur van de Stichting Reprorecht waar jaarlijks tot 25 miljoen euro aan inkomsten wordt verdeeld uit wettelijke heffingen op het kopiëren van auteursrechtelijk beschermd werk.

De FLA heeft de afgelopen jaren stelselmatig geprotesteerd tegen oneerlijke inkoopvoorwaarden van mediabedrijven. Als dat al niet leidde tot een directe versterking van de positie van de freelancer, dan kon wel worden vastgesteld dat er altijd onderhandelingsruimte is voor auteur en redactie. Niet alleen over vergoedingen maar ook over hergebruik van geleverde teksten. Deze strijd wordt nog altijd gevoerd, ook sinds de FLA op 1 januari 2017 een sectie is geworden van de Auteursbond.