Zeggenschap

Een freelance journalist heeft auteursrecht op al zijn werk. Voor hergebruik buiten het medium dat de opdracht heeft verstrekt is een extra vergoeding dan ook vereist. De sectie Freelance Journalisten verwerpt de gewoonte van sommige uitgevers om deze extra vergoeding via algemene leveringsvoorwaarden op te nemen in het honorarium, aangezien het daarmee in de praktijk neerkomt op een vergoeding van 0 cent. Dergelijke algemene leveringsvoorwaarden hollen de zeggenschap van de freelance journalist over zijn werk uit en zijn daarom ongewenst.